Occupational Safety Card Course in English

Occupational Safety Card Course in English

Occupational Safety Card Course in English

Occupational safety card

 

Obtain the Finnish Occupational Safety Card by Completing the Training in English

Occupational Safety Card Course, also known as “Työturvallisuuskorttikoulutus” in Finnish, equips you with essential knowledge about workplace hazards and occupational safety. Its purpose is to enhance safety standards in shared work environments. 

Our Occupational Safety Card Course is specifically tailored for individuals working in Finland who do not speak Finnish. It provides a comprehensive understanding of local regulations, guidelines, and practices related to occupational safety, ensuring that language is not a barrier to accessing crucial safety knowledge.

The course is designed to be informative and engaging, delivering practical knowledge to apply immediately to your work environment. The course is conducted online and lasts for 8 hours.

Upon successful completion of the course, you will be issued a Finnish Occupational Safety Card by TTK ry. This personal Occupational Safety Card, valid for 5 years, serves as proof of your competence in identifying and mitigating workplace hazards, ensuring a safer working environment for yourself and your colleagues. It demonstrates your commitment to maintaining a safe working environment and showcases your expertise in occupational safety. The card is recognized and valid across all industries, making it applicable to professionals in various fields.

 Occupational Safety Card Training Webinar + Exam

 The occupational safety card training consists of two parts. First, there is a webinar lasting 7.5 hours. The webinar covers the official occupational safety card material, and as a complementary material, there is individually tailored content for participants.

After the webinar, an online exam will be held. The exam has a duration of 40 minutes. If you do not pass the exam on the first attempt, there is a change for a retake. The exam can be retaken twice, and after that, the card training must be completed again. Before the retake, the most challenging topics will be revisited. Don’t be worried. Everyone has passed the exam. It’s our pride that people actually understands the topic.

 Below are brief instructions for registering for the exam:

 To join for the exam click the link from Teams invitation. It will open an exam web page.

 

Login page for the occupational safety exam.

After you have opened the link for the occupational safety exam, you can fill in your personal information. From this view you can also change the language from the upper corner (see the picture above).

 TIP: Use your personal email address because this will be also you user name for the digital Occupational Safety card.

After filling personal information it's time fill employer and profession

After filling your personal information it’s time to fill information about employer and your profession. This part is the on which has most questions and problems. Don’t worry because information you fill in here won’t affect to your occupational safety card. All information is used only for collecting statistics.

TIP: If you don’t have an employer yet you can fill in Self employer / Looking for a job

Verify that your information is correct.

You are almost done and ready to start the occupational safety exam. Now you need to verify that your information is correct. Please double check that you email is right.

Review for the webinar

We are almost ready to take the exam. Please give a honest review about the webinar. I hope that you have had a great day and got useful information. This review is for TTK ry and I can’t see it.

TIP: Here is my google review link. This will benefit me and my web page. Please consider leaving review there too.

Ready to start the occupational safety exam

Now you are ready to start the occupational safety exam. Just press the start button. There is certain time when the exam will be open. Usually if you are having a full day course that time is 15.30. Just leave your browser open and wait.

TIP: Sometimes clock in your browser moves a bit slower that time in real world. Just refresh the page if your computers clock  is already half past three.

Stay tuned for upcoming dates of Occupational Safety Card Courses! If you wish to make a reservation in advance, please email teemu@tyoturvallisuus.info.

Occupational safety card
Courses in English Työturvallisuuskortti
Verkkokoulutus Teams-alustalla

The Occupational Safety Card

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa sinulle TTK ry:n myöntämän vihreän työturvallisuuskortin. Korttikoulutus kestää 8h ja se suoritetaan verkossa. Tavoitteena on mielenkiintoinen kurssi, josta

Occupational safety card
Courses in English Työturvallisuuskortti
Verkkokoulutus Teams-alustalla

The Occupational Safety Card

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa sinulle TTK ry:n myöntämän vihreän työturvallisuuskortin. Korttikoulutus kestää 8h ja se suoritetaan verkossa. Tavoitteena on mielenkiintoinen kurssi, josta

Occupational safety card
Courses in English Työturvallisuuskortti
Verkkokoulutus Teams-alustalla

The Occupational Safety Card

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa sinulle TTK ry:n myöntämän vihreän työturvallisuuskortin. Korttikoulutus kestää 8h ja se suoritetaan verkossa. Tavoitteena on mielenkiintoinen kurssi, josta

Vihreä työturvallisuuskortti

Vihreä työturvallisuuskortti

Vihreä työturvallisuuskortti vaaditaan moneen paikkaan

Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa tietoa työturvallisuuskortista ja sen hyödyistä sekä koulutuksesta, joka vaaditaan kortin suorittamiseksi.

Vihreä työturvallisuuskortti

Mikä on Työturvallisuuskeskus (TTK ry)

Työturvallisuuskeskus (TTK ry) on suomalainen työsuojelualan asiantuntijakeskus, joka tarjoaa koulutus-, neuvonta- ja tutkimuspalveluita työsuojelun ja työturvallisuuden alalla. Työturvallisuuskeskuksen tehtävänä on edistää työelämän turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä tukea työpaikkoja työturvallisuuden kehittämisessä. TTK toimii tiiviissä yhteistyössä Työsuojeluviranomaisten ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Työturvallisuuskortti on TKK:n rekisteröity tavaramerkki. Koulutuksistamme saatava työturvallisuuskortti on TTK ry:n hallinnoima ja se käy jokaiselle työmaalle ja työpaikalle.

Mikä on työturvallisuuskortti?

Työturvallisuuskortti on Suomessa käytössä oleva todistus. Työturvallisuuskortin haltija on suorittanut hyväksytysti 7 oppitunnin ja tentin. Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta kerrallaan ja se on usein edellytys monille työmaille pääsyyn. Työturvallisuuskortin koulutuksessa käsitellään esimerkiksi:

  • Työsuojelun periaatteet
  • Riskien arviointia
  • Henkilösuojaimia
  • Turvallisia työtapoja

Työturvallisuuskortin tavoitteena on edistää työpaikkojen turvallisuutta ja vähentää työtapaturmia. Itse työturvallisuuskortti ei takaa turvallista työskentelyä vaan siihen pyritään vaikuttaa koulutuksen aikana muuttamalla suhtautumista työturvallisuuteen.

Tällä hetkellä työturvallisuuskortteja on suoritettu n. 2,5 miljoonaa kappaletta, ja voimassa olevia työturvallisuuskortteja on n. 800 000 kappaletta. Ei siis mikään pieni määrä työturvallisuuskortteja.

Mikä on työturvallisuuskorttikoulutus?

Työturvallisuuskorttikoulutuksemme on 7:n oppitunnin pituinen webinaari, jossa käydään läpi tietopaketti työturvallisuuteen liittyvistä seikoista. Oppituntien aikana keskustellaan paljon omista kokemuksista ja esimerkeistä. Hyvästä työturvallisuuskorttikoulutuksesta on aidosti hyötyä.

Työturvallisuuskoulutuksen lisäksi saat käyttöösi pdf-vihkon työturvallisuudesta.

Työturvallisuuskortin hyödyt

Työturvallisuuskortin suorittamisella on monia hyötyjä, jotka vaikuttavat sekä yksilön että organisaation tasolla. Näitä hyötyjä on mm.

  • Työturvallisuuskortin suorittaminen parantaa työntekijöiden ja muiden osapuolien turvallisuutta työpaikalla. Koulutus auttaa tunnistamaan riskejä ja vaaroja sekä opettaa turvallisia työtapoja.
  • Työturvallisuuskortin suorittaminen lisää työntekijöiden tuottavuutta, koska turvalliset työskentelytavat vähentävät keskeytyksiä ja sairauspoissaoloja. Kun työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi, he voivat keskittyä työtehtäviinsä paremmin. Usein myös turvallisin tapa tehdä töitä on myös tavoista tehokkain.
  • Monille työpaikoille ja työmaille työturvallisuuskortti on vaatimuksena sinne pääsyyn. Kun henkilöllä on työturvallisuuskortti, se osoittaa, että hän tietää perusasiat työturvallisuudesta ja siihen liittyvistä seikoista.
  • Turvallinen tapa tehdä töitä on osoittautumassa myyntivaltiksi. Moni kokee, että yhteistyökumppani on luotettava, jos heillä suhtaudutaan työturvallisuuteen tietyllä vakavuudella. Työturvallisuuskortti on helppo tapa osoittaa, että kaikki tietävät siitä vähintään perusteet.

Työskentely ja yritystoiminta on täynnä kustannuksia, joista työturvallisuuteen liittyvät poikkeamat voivat olla iso osa. Monet vaativatkin työturvallisuuskortin pienentääkseen näitä kustannuksia.

Yllä on muutamia ajatuksia työturvallisuuskorttikoulutuksesta ja itse työturvallisuuskortista. Työturvallisuuskortti on muovia, mutta sen mukana tuleva työturvallisuuden muokkaama ajatusmaailma on kultaakin arvokkaampaa.

Mielenkiintoinen työturvallisuuskoulutus

Mielenkiintoinen työturvallisuuskoulutus sisältää ytimekkään teoriaosuuden ja asiat myös keskustellaan läpi käytännön esimerkein. Koulutus sisältää kouluttajan kokemuksia työelämästä ja osallistujien omia esimerkkejä. Kysymyksiä saa esittää läpi päivän.

Tavoitteena on, että jokainen saa innostuksen työturvallisuudesta ja sen päätteeksi työturvallisuuskortin.

Mitä työturvallisuuskoulutuksen jälkeen?

Mikäli olet innostunut työturvallisuudesta ja haluat kehittyä sen parissa,  löytyy TTK ry:n sivuilta paljon hyviä materiaaleja sekä koulutuksia. Lisäksi, jos vastaat yrityksen työturvallisuusasioista, voit myös harkita työturvallisuuspäällikön koulutusta. Työturvallisuuspäällikköä sivutaan kurssilla hieman ja blogiimme onkin tulossa siitä asiaa myöhemmin.