Päivitä työturvallisuuskortti

Päivitä työturvallisuuskortti netissä

Päivitä työturvallisuuskortti netissä

Jos sinulla on voimassa oleva työturvallisuuskortti, voit päivittää sen netissä 4,5h koulutuksella. Osallistut tavanomaisen työturvallisuuskorttikoulutuksen ohjelman iltapäivän osioon klo 11.30 alkaen. Webinaarin jälkeen osallitut kokeeseen ja työturvallisuuskorttisi voimassa oloa jatketaan 5 vuotta. Täältä löydät Työturvallisuuskorttikoulutuksemme ->

Työturvallisuuskortti on yleisesti käytössä oleva kortti, joka osoittaa työntekijän suorittaneen työturvallisuuskoulutuksen.  Työturvallisuuskorttia hallinnoi TTK ry ja se on yhdistyksen rekisteröimä tavaramerkki. Kortti on voimassa viisi vuotta ja sen avulla voidaan varmistaa, että työntekijät ovat saaneet riittävän koulutuksen työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

 

Työturvallisuuskortin saaminen edellyttää päivän mittaisen koulutuksen suorittamista tai 4,5h kestoisen työturvallisuuskortin kertauskurssin. Koulutuksessa käsitellään muun muassa työpaikan riskejä ja niiden hallintaa, henkilökohtaisen suojaimen käyttöä sekä turvallista työskentelyä erilaisissa työympäristöissä. Koulutuksen sisältö voi vaihdella tapauskohtaisesti osallistujien ammattien mukaan.

 

Työturvallisuuskortin tarkoituksena on edistää työpaikkojen turvallisuutta ja vähentää työtapaturmia ja -sairauksia. Kortin saaminen on usein edellytys monille työpaikoille sekä työmaille. Turvalliset työskentelyt tavat tekijällä on yksi tapa erottua joukosta.

 

Työturvallisuuskorttikurssin hyödyt

Pyrimme, että jokainen korttikoulutuksemme on mielenkiintoinen. Sen vuoksi keskitymme läheskokonaan rakennusalan ja teollisuuden työturvallisuuskoulutukseen. Se on lähellä meidä ja esimerkkimem tulevat jokapäiväisestä työelämästä.

  • Työturvakortin tarkoituksena on edistää työpaikkojen turvallisuutta ja vähentää työtapaturmia sekä ammattisairauksia.
  • Työturvakortin hankkineet työntekijät ovat tietoisia turvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja osaavat toimia niiden vähentämiseksi
  • Työturvakortin saaminen auttaa työntekijöitä ymmärtämään, miten he voivat suojella itseään ja muita työpaikalla työskentelemällä samalla tehokkaasti ja turvallisesti.
  • Turvalliset työskentelytavat ovat yksi tehokkaimmista tavoista erottua joukosta.

 

Ei pelkkä kortti vaan aitoa hyötyä

Vähemmän häiriöitä: Turvallisuusriskeihin varautuminen ja niiden ehkäisy vähentävät työpaikalla tapahtuvia häiriöitä. Kuten työtapaturmia, sairauksia tai vaikkapa vahinkoja. Työ sujuu pienemmillä keskeytyksillä ja on tehokkaampaa.

 Säästöjä vakuutuksissa ja sairauspoissaolojen muodossa.

 Turvallisuusnäkökohdat huomioivassa työpaikassa on parempi työilmapiiri, jossa työntekijät voivat luottaa siihen, että heidän turvallisuudestaan huolehditaan. Tämä lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja motivaatiota.

 Suurempi työntekijöiden sitoutuminen: Turvallisuusasioiden huomioiminen osoittaa työntekijöille, että yritys välittää heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Tämä sitouttaa työpaikkaan ja työnantajaan.

 Ihan kaikki yllä oleva ei sisälly työturvallisuuskorttikurssin vakio materiaaliin. Sen vuoksi kurssilla keskustellaan paljon ja mietitään asioita yhdessä. Kaiken kaikkiaan turvallinen työskentely on tärkeä osa tehokasta työntekoa.

 

Päivitä työturvallisuuskortti netissä tai kysy meiltä lähiopetusmahdollisuuksia sähköpostilla.