Occupational Safety Card Course in English

Occupational Safety Card Course in English

Occupational Safety Card Course in English

Occupational safety card

 

Obtain the Finnish Occupational Safety Card by Completing the Training in English

Occupational Safety Card Course, also known as “Työturvallisuuskorttikoulutus” in Finnish, equips you with essential knowledge about workplace hazards and occupational safety. Its purpose is to enhance safety standards in shared work environments. 

Our Occupational Safety Card Course is specifically tailored for individuals working in Finland who do not speak Finnish. It provides a comprehensive understanding of local regulations, guidelines, and practices related to occupational safety, ensuring that language is not a barrier to accessing crucial safety knowledge.

The course is designed to be informative and engaging, delivering practical knowledge to apply immediately to your work environment. The course is conducted online and lasts for 8 hours.

Upon successful completion of the course, you will be issued a Finnish Occupational Safety Card by TTK ry. This personal Occupational Safety Card, valid for 5 years, serves as proof of your competence in identifying and mitigating workplace hazards, ensuring a safer working environment for yourself and your colleagues. It demonstrates your commitment to maintaining a safe working environment and showcases your expertise in occupational safety. The card is recognized and valid across all industries, making it applicable to professionals in various fields.

 Occupational Safety Card Training Webinar + Exam

 The occupational safety card training consists of two parts. First, there is a webinar lasting 7.5 hours. The webinar covers the official occupational safety card material, and as a complementary material, there is individually tailored content for participants.

After the webinar, an online exam will be held. The exam has a duration of 40 minutes. If you do not pass the exam on the first attempt, there is a change for a retake. The exam can be retaken twice, and after that, the card training must be completed again. Before the retake, the most challenging topics will be revisited. Don’t be worried. Everyone has passed the exam. It’s our pride that people actually understands the topic.

 Below are brief instructions for registering for the exam:

 To join for the exam click the link from Teams invitation. It will open an exam web page.

 

Login page for the occupational safety exam.

After you have opened the link for the occupational safety exam, you can fill in your personal information. From this view you can also change the language from the upper corner (see the picture above).

 TIP: Use your personal email address because this will be also you user name for the digital Occupational Safety card.

After filling personal information it's time fill employer and profession

After filling your personal information it’s time to fill information about employer and your profession. This part is the on which has most questions and problems. Don’t worry because information you fill in here won’t affect to your occupational safety card. All information is used only for collecting statistics.

TIP: If you don’t have an employer yet you can fill in Self employer / Looking for a job

Verify that your information is correct.

You are almost done and ready to start the occupational safety exam. Now you need to verify that your information is correct. Please double check that you email is right.

Review for the webinar

We are almost ready to take the exam. Please give a honest review about the webinar. I hope that you have had a great day and got useful information. This review is for TTK ry and I can’t see it.

TIP: Here is my google review link. This will benefit me and my web page. Please consider leaving review there too.

Ready to start the occupational safety exam

Now you are ready to start the occupational safety exam. Just press the start button. There is certain time when the exam will be open. Usually if you are having a full day course that time is 15.30. Just leave your browser open and wait.

TIP: Sometimes clock in your browser moves a bit slower that time in real world. Just refresh the page if your computers clock  is already half past three.

Stay tuned for upcoming dates of Occupational Safety Card Courses! If you wish to make a reservation in advance, please email teemu@tyoturvallisuus.info.

Occupational safety card
Courses in English Työturvallisuuskortti
Verkkokoulutus Teams-alustalla

The Occupational Safety Card

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa sinulle TTK ry:n myöntämän vihreän työturvallisuuskortin. Korttikoulutus kestää 8h ja se suoritetaan verkossa. Tavoitteena on mielenkiintoinen kurssi, josta

Occupational safety card
Courses in English Työturvallisuuskortti
Verkkokoulutus Teams-alustalla

The Occupational Safety Card

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa sinulle TTK ry:n myöntämän vihreän työturvallisuuskortin. Korttikoulutus kestää 8h ja se suoritetaan verkossa. Tavoitteena on mielenkiintoinen kurssi, josta

Occupational safety card
Courses in English Työturvallisuuskortti
Verkkokoulutus Teams-alustalla

The Occupational Safety Card

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa sinulle TTK ry:n myöntämän vihreän työturvallisuuskortin. Korttikoulutus kestää 8h ja se suoritetaan verkossa. Tavoitteena on mielenkiintoinen kurssi, josta

Päivitä työturvallisuuskortti netissä

Päivitä työturvallisuuskortti netissä

Päivitä työturvallisuuskortti

Päivitä työturvallisuuskortti netissä

Päivitä työturvallisuuskortti netissä

1.4 alkaen työturvallisuuskortin voi päivittää 4,5h koulutuksella osallistumalla koko päivän työturvallisuuskurssin iltapäivän osioon klo 11.30 alkaen. Työturvallisuuskorttikoulutuksemme ->

Työturvallisuuskortti on yleisesti käytössä oleva kortti, joka osoittaa työntekijän suorittaneen työturvallisuuskoulutuksen.  Työturvallisuuskorttia hallinnoi TTK ry ja se on yhdistyksen rekisteröimä tavaramerkki. Kortti on voimassa viisi vuotta ja sen avulla voidaan varmistaa, että työntekijät ovat saaneet riittävän koulutuksen työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

 

Työturvallisuuskortin saaminen edellyttää päivän mittaisen koulutuksen suorittamista tai 4,5h kestoisen työturvallisuuskortin kertauskurssin. Koulutuksessa käsitellään muun muassa työpaikan riskejä ja niiden hallintaa, henkilökohtaisen suojaimen käyttöä sekä turvallista työskentelyä erilaisissa työympäristöissä. Koulutuksen sisältö voi vaihdella tapauskohtaisesti osallistujien ammattien mukaan.

 

Työturvallisuuskortin tarkoituksena on edistää työpaikkojen turvallisuutta ja vähentää työtapaturmia ja -sairauksia. Kortin saaminen on usein edellytys monille työpaikoille sekä työmaille. Turvalliset työskentelyt tavat tekijällä on yksi tapa erottua joukosta.

 

Työturvallisuuskorttikurssin hyödyt

  • Työturvakortin tarkoituksena on edistää työpaikkojen turvallisuutta ja vähentää työtapaturmia sekä ammattisairauksia.
  • Työturvakortin hankkineet työntekijät ovat tietoisia turvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja osaavat toimia niiden vähentämiseksi
  • Työturvakortin saaminen auttaa työntekijöitä ymmärtämään, miten he voivat suojella itseään ja muita työpaikalla työskentelemällä samalla tehokkaasti ja turvallisesti.
  • Turvalliset työskentelytavat ovat yksi tehokkaimmista tavoista erottua joukosta.

 

Ei pelkkä kortti vaan aitoa hyötyä

Vähemmän häiriöitä: Turvallisuusriskeihin varautuminen ja niiden ehkäisy vähentävät työpaikalla tapahtuvia häiriöitä. Kuten työtapaturmia, sairauksia tai vaikkapa vahinkoja. Työ sujuu pienemmillä keskeytyksillä ja on tehokkaampaa.

 Säästöjä vakuutuksissa ja sairauspoissaolojen muodossa.

 Turvallisuusnäkökohdat huomioivassa työpaikassa on parempi työilmapiiri, jossa työntekijät voivat luottaa siihen, että heidän turvallisuudestaan huolehditaan. Tämä lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja motivaatiota.

 Suurempi työntekijöiden sitoutuminen: Turvallisuusasioiden huomioiminen osoittaa työntekijöille, että yritys välittää heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Tämä sitouttaa työpaikkaan ja työnantajaan.

 Ihan kaikki yllä oleva ei sisälly työturvallisuuskorttikurssin vakio materiaaliin. Sen vuoksi kurssilla keskustellaan paljon ja mietitään asioita yhdessä. Kaiken kaikkiaan turvallinen työskentely on tärkeä osa tehokasta työntekoa.

 

Päivitä työturvallisuuskortti netissä tai kysy meiltä lähiopetusmahdollisuuksia sähköpostilla.